flower granny square pattern / szydełkowy kwadrat – wzór

IMG_0602

Ostatnio jestem fanką szydełkowych babcinych kwadratów, a żeby nie pogubić się we wzorach, będę robić krótkie tutoriale i zamieszczać tutaj – skorzystać możecie i Wy…

Ten kwadrat znalazłam w różnych wersjach, które połączyłam w jeden.

I’ve been addicted to crochet granny squares lately, and to make an order with lots of patterns I’m gonna put some ttorials here – Polish and English, so that you could use them too.

I’ve found a few different patterns for this one and made one out of them.

HAPPY CROCHET!

OZNACZENIA / DESCRIPTIONS:

ch – oczko łańcuszka (chain)   [-> ch3 – 3 oczka łańcuszka]

ss – oczko ścisłe (slip stitch)

sc – półsłupek (single crochet)

hdc – słupek krótki (half double crochet)

dc – słupek pojedynczy (double crochet)

tr – słupek podwójny (treble crochet)

R – okrążenie (round)

ch space – odstęp powstały przez oczka łańcuszka (chain space)

yo – nawinąć nitkę na szydełko (yarn over)

dc cluster – pęczęk słupków pojedynczych

 

UWAGI / NOTE:

1. Jeśli nie zmieniasz koloru włóczki w kolejnych okrążeniach – okrążenia 3 i 4  rozpoczynamy oczkiem ścisłym w ch space

If you use the same colour for each round – to begin rounds 3 and 4 make a ss into the first chain space from the previous round. 

2. okrążenia 2, 3, 4: – okrążenia rozpoczynamy  – ch3 zamiast pierwszego słupka (okrążenia 2 i 4), ch2 aby rozpocząć pierwszy dc cluster (okrążenie 3)

rounds 2,3, 4 – to raise start with ch3 instead of dc (rounds 2 and 4) and ch2 instead of beginning of dc cluster in round 3

 

DSC_0031

ROUNDS:

R1.

zaczynamy od 8 półsłupków w magiczne kółeczko, łączymy oczkiem ścisłym

begin with magic loop – 8 sc into magic loop, join with ss

R2. PłATKI / PETTALS:

*5 słupków pojedynczych w pierwszym półsłupku, wyciągamy szydełko, wbijamy (od przodu) w pierwszy słupek, później w pętelkę, nawijamy nitkę na szydełko, przeciągamy przez obydwa oczka; 3 oczka łańcuszka (ch3 space) *

od * do * – powtarzamy w każdym półsłupku

łączymy oczkiem ścisłym z 3 oczkiem łańcuszka z pierwszego płatka

5 dc in first sc, take out the hook, insert it from front to back in first dc, after in loose loop, make a sc, ch3

repeat in each sc from previous round

join with ss with first loop of ch3 of 1st pettal

Fotor0729191059

R3.

w każdym ch3 space z poprzedniego rzędu:  (dc cluster, 2 oczka łańc,)* x 2 –> 16 pęczków

łączymy oczkiem ścisłym

* – para dc cluster

in each ch3 space from the previous round:  (dc cluster, ch2)* x 2  –> 16 dc clusters

join with ss with 2nd loop of ch2 from the first cluster stitch

* – a pair of dc clusters

Fotor0729145338a

 

R4.

rozpoczynamy w ch2 space pomiędzy którąkolwiek parą dc cluster

*3 słupki pojedyncze w każdym z kolejnych trzech ch2 space, [3 słupki podwójne, 2 oczka łańc, 3 słupki podwójne (róg)] w kolejnym ch2 space * 

od * do * powtarzamy dookoła (4 razy)

łączymy oczkiem ścisłym

insert the hook in ch2 space between any pair of dc clusters from previous rounds:

*3 dc in each of the next 3 ch2 spaces, 3tr , ch2, 3 tr in next space (corner)* – repeat from * to* around (4 times)

join with a ss

Fotor0729174320

Advertisements